Waarom BSOsport

Groepsopbouw

Onze BSOsport Kinderopvang staat volledig in het teken van bewegen. Door een complete kinderopvang organisatie en een lopende structuur kunnen we met gediplomeerde mensen bewegen op niveau aanbieden. Kinderen op een leuke en sportieve manier begeleiden tijdens sport en spel geeft ons voldoening. Wij streven dit ook bij de kinderen na in onze kinderopvang.
BSOsport is bedoeld voor kinderen tussen de 4 en 13 jaar die geïnteresseerd zijn in sport- en bewegingsspellen.

Elke doordeweekse dag is er tot 18.15 of tot 18.30 uur (per locatie verschillend) een actief en interessant sport en spel aanbod. BSOsport kinderopvang kan onder andere tot stand komen door een samenwerking met een school of sportvereniging. De specifieke accenten van de school of vereniging geven we door in de naschoolse opvang.

Een voordeel van deze samenwerking is het anticiperen op het ritme van de school en kinderopvang, zo is de kinderopvang open op de extra vrije dagen buiten de reguliere vakanties om.

Begeleiding

Binnen BSOsport willen wij graag een ruimte creëren waarin uw kind zich thuis voelt, zich veilig voelt en uitgedaagd wordt. Wij willen de kinderen die bij ons komen een plek bieden waar zij zichzelf kunnen zijn. Daarnaast is een kind naar BSOsport laten gaan of brengen, voor ouders een hele stap. Een goede communicatie tussen begeleid(st)ers en ouders is daarom erg belangrijk.

Door een goed en veelvuldig contact met de ouders kan BSOsport inspelen op de thuissituatie en blijven ouders op de hoogte van de manier van werken in BSOsport. Bij BSOsport is een ruime kind-leid(st)er ratio. Op die manier is het voor de begeleiders mogelijk om meer aandacht te besteden aan de begeleiding van de kinderen.

Kwaliteit

BSOsport heeft een breed aanbod voor uw kind. Onder begeleiding van gediplomeerde instructeurs worden de kinderen uitgedaagd om te kijken waar hun grenzen liggen of om hun grenzen op te zoeken. Samenwerkend of juist individueel die prestatie leveren die ze voor ogen hebben. Door een diversiteit aan- en een continue wisseling van sport- en spel activiteiten zowel binnen als buiten, is er steeds een afwisselend attractief aanbod.

De teamleden hebben diverse achtergronden, toch is iedereen gericht op de bewegingsactoren van de mens. Met name de observatietechniek van onze begeleid(st)er(s) vinden wij belangrijk. Hierdoor kijken zij op eenduidige wijze naar de kinderen en hun bewegingsontwikkeling. BSOsport werkt met hoog gekwalificeerde mensen, de meeste zijn A.L.O. geschoold, enkele zijn van het CIOS.

Allemaal zijn ze zeer begaan met kinderen en geselecteerd op flexibiliteit en inventiviteit. Iedere dag zorgen zij voor een aangename sfeer vol sportieve uitdagingen.

Ouders

Tijdens het ophalen van de kinderen is er de mogelijkheid om informatie uit te wisselen tussen ouders, begeleid(st)ers en kinderen. Alle wensen en behoeften kunnen er kenbaar gemaakt worden. Er heerst een ongedwongen sfeer. Als de kinderen worden opgehaald, kan van deze mogelijkheid gebruik gemaakt worden. De kinderen ervaren het als prettig als hun ouders onderdeel zijn van de wereld waar zij een deel van de dag doorbrengen.

Onze begeleid(st)ers geven informatie over de bewegingsontwikkeling van uw kind. Voor nadere toelichting wordt indien wenselijk of noodzakelijk een afspraak gemaakt met de hoofdbegeleid(st)er van de locatie.

Organisatie

BSOsport kinderopvang is zo georganiseerd dat u als ouder één aanspreekpunt heeft, de hoofdbegeleid(st)er. Op die manier zijn er korte communicatielijnen en proberen we u zoveel mogelijk te betrekken bij de gang van zaken rondom de locatie en de opvang van uw kinderen.

De hoofdbegeleid(st)ers worden intern gecoacht en geholpen door de directeur van BSOsport kinderopvang.

Pedagogisch Coach

Dag allemaal,

Ik ben Ellen Karmiggelt en werk al een aantal jaren bij BSOsport Kinderopvang.

Pedagogisch coach is een relatief nieuwe functie binnen de kinderopvang en is in het leven geroepen om het mooie vak van pedagogisch medewerker verder te professionaliseren. Eén van de meest leuke taken van mijn functie is het coachen van mijn collega’s op de werkvloer. Het mes snijdt hierbij aan twee kanten. Aan de ene kant krijgen medewerkers de kans om zich verder te ontwikkelen als pedagogisch medewerker. Aan de andere kant krijgt BSOsport Kinderopvang hier nog betere professionals voor terug. Een echte win-win dus.

Wanneer je medewerkers coacht, dan is vertrouwen zeer belangrijk. Als pedagogisch coach behandel ik dan ook alle gesprekken en observaties strikt vertrouwelijk. Want alleen dan kunnen en durven medewerkers optimaal te werken aan persoonlijke doelen en zichzelf echt te ontwikkelen. Wat tijdens coaching- en observatiegesprekken besproken wordt, wordt dan ook niet gebruikt in functioneringsgesprekken. Ook is er geen sprake van een beoordeling door de leidinggevende van de medewerker. Zowel de medewerker als de organisatie heeft belang bij het creëren van een veilige en ontspannen setting waarin de coaching plaatsvindt.

Wat ik zo mooi vind aan mijn functie als pedagogisch coach, is dat medewerkers zich bewust worden van hun kwaliteiten. Ze leren wat hun sterke kanten zijn, welke talenten zij hebben, maar ook wat er beter kan. Coaching heeft altijd een positieve insteek. Ik zie medewerkers groeien in hun functie, zie ze hun persoonlijke groei doormaken en ik zie ze verantwoordelijkheid pakken en nemen. Fantastisch om te zien en om hier een bijdrage aan te leveren. Bijkomend voordeel is dat medewerkers met nog meer plezier hun werk doen en dat komt de algehele sfeer natuurlijk alleen maar ten goede. Zo werken we samen aan een verdere professionalisering van de kinderopvang. Wat hebben we toch een mooi vak!

Ellen Karmiggelt